Välkommen till A-lotterierna!

A-lotterierna-koncernen driver framgångsrika lotterier på den svenska spelmarknaden. Spel - och lotteriföretaget Kombispel driver prenumerationslotterierna Kombilotteriet, Drömreselotteriet och Motorlotteriet samt skraplotterna Femman och Glädjelotten. Företaget är - tillsammans med dotterbolagen Nordic Lottery, Ideella Spel, Lottericentralen och Spelparken - även Nordens ledande aktör inom uppdragslotterier. Idag drivs 15 lotterier på uppdrag av 14 ideella organisationer. A-lotterierna ägs av Socialdemokraterna (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU).